Ks. Józef Nowak (1831-1882)

 s. Franciszka leśniczego i Barbary z domu Nowak. Urodził się 23.08.1831 r. w Kąclowej, gimnazjum (z maturą w 1850) ukończył w Tarnowie. Tutaj też studiował teologię i 3.09.1854 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa J. A. Pukalskiego. Od 1854 r. pracował jako wikariusz i katecheta w Ropczycach, 10.10.1856 r. został wikariuszem katedralnym, katechetą szkoły żeńskiej, kapelanem wojskowym i notariuszem sądu biskupiego. Przez trzy lata był kapelanem - sekretarzem bpa J. A. Pukalskiego. 2.06.1861 r. został instytuowany na probostwo w Bruśniku. Odrestaurował miejscowy kościół i wybudował plebanię. 30.12.1872 r. został mianowany notariuszem, później dziekanem dekanatu bobowskiego. Zmarł 11.11.1882 w Bruśniku. Spoczywa na tamtejszym cmentarzu.

 

O. Franciszek Wincenty Przywara (1912-1991)

 Urodził się 12.05.1912 r. w Biczycach Dolnych jako syn Michała i Eleonory. W 1929 r. wstapił do zakonu OO Dominikanów. W roku 1930 złożył pierwsze śluby, a potem śluby wieczyste, 25.07.1938 r. przyjął w Krakowie święcenia kapłańskie. Pracował na placówkach w Warszawie - Służewie, w Gliwicach jako administrator parafii. Od 1949 r. przez 18 lat był proboszczem w parafii w Tarnobrzegu, od 1967 do 1972 pracuje w konwencie w Lublinie. W 1972 r. uległ wypadkowi samochodowemu, stracił wtedy nogę. Od tego czasu zamieszkał u sióstr Dominikanek w Świętej Annie koło Przyrowa i służył im jako kapelan.Zmarł nagle podczas spowiedzi sióstr 11.10.1991 r. Jest pochowany w podziemiach kościoła sióstr Dominikanek w Świętej Annie. Był człowiekiem pokoju, niezwykle skromnym, nie przyjął urzędu przeorskiego w Tarnobrzegu. Zgłaszał chęć wyjazdu na misje do Afryki.

 

Ks. Marian Kuczaj (1934-1989)

 s. Stanisława i Marii Góra. Ur. 4.11.1934 r. w Kąclowej. Ochrzczony: 11.11.1934 w Kąclowej. /Liber Natorum Kąclowa, t. VI, s. 18, nr 48./ Szkołę podstawową ukończył w Kąclowej. Maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym z językiem łacińskim w Grybowie w 1953 r. Studiował najpierw I semestr w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na przełomie 1954/55 r. Pracował pewien czas w Miejskiej Radzie Narodowej w Grybowie w Referacie Mieszkaniowym. Studia teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie w latach 1955-1961. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1961 r. w katedrze na Wawelu z rąk Ks. Abpa Eugeniusza Baziaka. Był kapłanem diecezji krakowskiej. Pracował jako wikariusz: Zielonki 1961 - 1963, Hałcnów 1963 - 1966, Chrzanów Kościelec 1966 - 1969, Wadowice 1969 - 1972, Więcławice 1972 - 1973, Zielonki 1973 - 1975. 18 czerwca 1975 r. został mianowany wikariuszem ekonomem a 6.06.1977 proboszczem parafii Tłuczań. Równocześnie w latach 1977 - 1982 był wicedziekanem dekanatu Wadowice. 22.09.1984 r. został mianowany administratorem a następnie 30.09.1985 proboszczem parafii Czarny Dunajec.Zmarł 3.04.1989 r. w Czarnym Dunajcu i tam jest pochowany.

 

Ks. Stefan Skraba (1945-1994)

 s. Jana i Genowefy Kmak, ur. 11.05.1945 r. w Kąclowej. Szkołę podstawową ukończył w Grybowie, egzamin dojrzałości złożył 11.06.1964 r. w Nowym Sączu. Święcenia kapłańskie przyjął 31.05.1970 r. w Katedrze w Tarnowie z rąk bp. Jerzego Ablewicza. Pracował jako wikariusz w Samocicach, Porębie Spytkowskiej, Złockiem, Mikluszowicach. Od 1981 r. był proboszczem parafii Najśw. Serca Jezusowego w Krynicy-Słotwinach, gdzie rozpoczął budowę nowego kościoła. 15.02.1993 r. został przeniesiony na probostwo w Brunarach, gdzie wyremontował po wstrząsach ziemnych zabytkową cerkiew w Czarnej. Zmarł w Brunarach 28.02.1994 r., pochowany na cmentarzu w Grybowie.

 

Br. Anioł Maria od św. Teresy od Dzieciątka Jezus Władysław Grybel (1923-1987)

 Urodził się 1 marca 1923 roku w Kąclowej jako syn Jana i Marii Matuła. Zanim wstąpił do Karmelu pracował na kolei, przy naprawie lokomotyw. 21 września 1945 roku otrzymał z rąk o. Bazylego od św. Anzelma, przeora czerneńskiego, habit zakonny. Dwa lata później, 2 października 1947 roku złożył pierwszą profesję zakonną, również na ręce o. Bazylego. Następnie przez trzy lata przebywał w Czernej, gdzie pracował jako kucharz. 3 października 1950 r. złożył w tymże klasztorze uroczystą profesję zakonną. Do 1951 roku przebywał w Łodzi. Od 1951 roku do 1952 roku był kucharzem w internacie naszego niższego seminarium w Wadowicach. Potem był w Lublinie do 1954 roku, w Poznaniu do 1960 roku. Stamtąd wyjechał do klasztoru krakowskiego, gdzie spotkał się z kucharzem, który gotował u Potockich w Krzeszowicach. Od niego br. Anioł nauczył się doskonale sztuki kulinarnej i stał się najlepszym kucharzem w prowincji. W Krakowie przebywał do 1966 roku. Potem był jeszcze w Czernej do 1968 roku, w Poznaniu do 1972 roku, w Wadowicach do 1978 roku, w Warszawie do 1983 roku. Na tej ostatniej placówce rozwinęła się u niego poważnie cukrzyca. Ostatnie swoje lata spędził w Poznaniu, cierpiąc na różne dolegliwości związane z cukrzycą i miażdżycą. Miał duże trudności z poruszaniem się, gdyż powolna utrata wzroku, pamięci i dolegliwości żołądkowe nie pozwoliły mu na swobodne chodzenie po terenie klasztoru. Mimo tych doświadczeń, jakie Pan zesłał na niego, br. Anioł był zawsze cierpliwy, nigdy nie narzekał, ani się nie uskarżał. Chętnie słuchał konferencji duchowych z magnetofonu i często odmawiał różaniec. Na rekreacjach był zawsze wesoły i lubił żartować z klerykami. W ostatnią noc w klasztorze bracia czuwali przy jego łóżku, gdyż czuł się bardzo źle. Rano został przewieziony do szpitala i tam zmarł dwa dni później, 2 kwietnia 1987 r., opatrzony sakramentami świętymi. Pogrzeb br. Anioła, na którym zgromadziło się wielu współbraci z naszej prowincji, odbył się 6 kwietnia 1987 roku. Uroczystości przewodniczył o. Benignus od Chrystusa Króla, prowincjał. Ciało zmarłego złożono na cmentarzu sołackim w Poznaniu.

 

Brat Florencjusz Adam Szyszka (1966-1993)

 s. Floriana i Janiny Matuła, ur. 24. 11. 1966 r. w Grybowie. Po ukończeniu szkoły wstąpił do Zakonu Ojców Franciszkanów Reformatów. Śluby wieczyste złożył 4.10.1984 r. Pracował jako brat zakonny w klasztorach w Zakliczynie, Przemyślu, Koninie, Bieczu, Krakowie. Zmarł w Przemyślu 15.09.1993 r. i tam został pochowany w grobowcu zakonnym.

 

Ks. Roman Józef Schabowski

Ks. Roman Józef Schabowski (1918-2008) Urodził się 22 listopada 1918 r. w Ptaszkowej (obecnie województwo małopolskie) jako syn Jana i Stefanii z domu Grąglowskich. W 1936 r. ukończył Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. Marcina Kromera w Gorlicach wraz z maturą. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i odbył studia filozoficzno-teologiczne w latach 1936 - 1941 r. W pierwszym i drugim roku II wojny światowej studiował potajemnie w wilii seminaryjnej w Błoniu. Początkowo święcenia kapłańskie kleryków V roku były planowane na 15 sierpnia 1941 r. lecz zostały przyspieszone ze względu na tragiczne wydarzenia w maju w domu seminaryjnym w Błoniu: 22 maja klerycy I i V roku modlili się w kaplicy. Obecni byli rektor seminarium ks. Roman Sitko i ojciec duchowny - ks. Józef Brudz. Nagle rozległy się strzały, a do kaplicy wszedł uzbrojony gestapowiec. Wyprowadzono z kaplicy ks. Sitkę i ks. Brudza, zaaresztowano także wszystkich obecnych kleryków I roku pod zarzutem prowadzenia antyniemieckiej działalności rozpowszechniania ulotek i używania nielegalnej radiostacji, została przeprowadzona dokładna rewizja. Pozostałym klerykom zakazano opuszczania Błonia pod groźbą aresztowania. Ksiądz Roman Sitko został umieszczony w sali istniejącej jeszcze do dzisiaj willi "Ave". Podczas przesłuchania był dotkliwie bity po głowie i po plecach. Do samochodu odprowadzono kleryków I rocznika. Starsi klerycy zostali zmuszeni do pomocy w wydobyciu samochodu, który ugrzązł w błocie. Podczas pracy i noszenia kamieni, klerycy byli znowu bici, szczególnie jeden - ks. Roman Schabowski. Kiedy mimo wszystko, nie można było wyciągnąć samochodu, Niemcy posłali po ciągnik do pobliskiej Zbylitowskiej Góry a czekając, urządzili sobie widowisko, szydząc i wyśmiewając się ze zgromadzonych. Kazali klerykom ćwiczyć i śpiewać. Klerycy zaśpiewali pieśń "Pod Twą obronę, ojcze na niebie", a Niemcy szczególnie naigrawali się ze słów, gdy "zagraża cios", które przetłumaczył im Volksdeutsch. Później aresztowani odjechali do więzienia w Tarnowie a pozostali wrócili do mieszkań. Przez 10 kolejnych dni, do Błonia przyjeżdżał niemiecki oficer i kontrolował, czy ktoś z internowanych nie wyjechał. Te wydarzenia spowodowały, że z obawy przed kolejnymi aresztowaniami zaczęto zastanawiać się nad przyspieszeniem planowanych na sierpień święceń kapłańskich kleryków V roku. Ostatecznie ówczesny biskup - ks. Edward Komar, administrator diecezji tarnowskiej, podjął decyzję, aby święcenia w wielkiej tajemnicy odbyły się 8 czerwca. Rozpoczęły się gorączkowe przygotowania. Trwające zaledwie tydzień rekolekcje dla przyszłych kapłanów głosił przybyły z Tarnowa wicerektor seminarium ks. dr Władysław Węgiel. W ciągu kilku dni klerycy otrzymali święcenia subdiakonatu, diakonatu, a 8 czerwca 1941 r. odbyły się święcenia kapłańskie. Obecni byli zaledwie bp Edward Komar, wicerektor ks. Władysław Węgiel, jeden ksiądz i dwóch kleryków. Z uwagi na niebezpieczeństwo, nie pozwolono na udział w uroczystości nikomu z zewnątrz, nawet najbliższej rodzinie. Te święcenia, któryś z obecnych neoprezbiterów nazwał: "dramatycznymi święceniami". Po skończonej uroczystości przy zamkniętych drzwiach, wręczono księżom dokumenty a bp Komar podziękował gorąco Bogu za nowo wyświęconych księży i polecił natychmiast opuścić Błonie z obawy przed ewentualnym aresztowaniem. Aresztowani wraz z księdzem rektorem klerycy I roku zostali wypuszczeni z więzienia po trzech miesiącach, natomiast ks. Sitko 2 sierpnia 1942 r. został wywieziony do obozu w Oświęcimiu. Jeszcze przebywając w tarnowskim więzieniu dowiedział się o święceniach w Błoniu, otrzymał obrazek prymicyjny i ucieszył się, że jego ofiara wydała owoc w postaci nowo wyświęconych kapłanów. O dobrowolnym przyjęciu tej ofiary świadczą słowa wypowiedziane do jednego z kleryków, który dostał się do jego celi w Tarnowie: "Wy bądźcie spokojni, na pewno wyjdziecie na wolność, ja wszystko wziąłem na siebie. Chodzi mi o to, żebyście dalej mogli studiować i zostać kapłanami, bo bardzo brakuje księży. Ks. rektor Roman Sitko zginął śmiercią męczeńską pod łopatą SS-mana, wdeptany w błoto w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Ogłoszony błogosławionym przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie w czasie beatyfikacji 108 męczenników polskich. Ks. Roman Schabowski w liście z dnia 29 października 2002 r. pisze do ks. Bolesława Bukowca proboszcza Kąclowej: "Ks. Kmiecik trochę przesadził w tym "katowaniu mnie" przez gestapo... dostałem wprawdzie dwa razy lagą po plecach od gestapowca, ale to była mucha. Zaraz w przerwie tej imprezy podszedł do mnie potajemnie drugi gestapowiec - Ślązak i szepnął mi, "ty głupi uciekaj do przodu", bo baty dostawali ci, którzy na końcu pchali samochód. Ponieważ święcenia były przyspieszone, mnie - przy dyspensach biskupiej i papieskiej brakło kilkunastu dni do kanonicznego wieku, więc czekałem. Święcenia otrzymałem 29 czerwca 1941 r. wraz z diakonami OO. Redemptorystów w ich kościele klasztornym w Tuchowie z rąk ks. bpa Edwarda Komara administratora apostolskiego diecezji tarnowskiej.

Prymicje moje odbyły się w Kąclowej - też w dramatycznych okolicznościach. W wigilię zjechało do Grybowa gestapo, aresztując księdza, trzech kleryków, nauczycieli... Ja cały dzień z kuzynem Marianem spędziliśmy nad Zofinowem (gdzie mieszkałem u stryja) w lasku pod Madynianką. W niedzielę jechałem do Kąclowej furmanką z duszą na ramieniu... ale banderia i tak była, bo Kąclowiaki są na medal. Z gości byli tylko dwaj księża. Ks. Józiu Rodak, którego proboszcz uprosił, by powiedział kazanie prymicyjne (miał je głosić ks. prałat Solak) i najmłodszy kolega, jeszcze diakon, bo mu brakło jeszcze więcej dni jak mnie - Zygmunt Lustofin". W przeddzień prymicji ks. Romana Schabowskiego w Kąclowej, dnia 4 lipca 1941 r. gestapo sądeckie najechało Grybów i zaaresztowało ks. Władysława Ćwiklika, wikariusza i trzech kleryków: Zbigniewa Bernackiego, Kazimierza Gomółkę i Tadeusza Schabowskiego (kuzyna ks. Romana Schabowskiego). Wszyscy aresztowani przeżyli okrutne śledztwo a następnie więzienie w Tarnowie i obozy koncentracyjne: - Ks. Władysław Ćwiklik: urodzony 29.05.1911 w Łużnej, święcenia kapłańskie otrzymał 29.06.1939 r. z rąk bpa Franciszka Lisowskiego. Pracował jako wikariusz w Dąbrowie Tarnowskiej od 1.08.1938 r. w Grybowie. Angażował się w akcję unijną w odniesieniu do Łemków i Ukraińców. Podczas wojny za udział w ruchu oporu został aresztowany przez gestapo, więziony w Nowym Sączu i Tarnowie, potem w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu i Dachau. Po wyzwoleniu pracował w duszpasterstwie polonijnym w RFN, i wyjechał do USA. Wspierał kapłanów pracujących za granicą i różne instytucje kościelne. Zmarł 2 kwietnia 1977 r.; - Ks. Zbigniew Bernacki: urodzony 25 sierpnia 1920 w Grybowie, syn Stanisława i Władysławy. Zdał maturę w Gimnazjum w Grybowie w 1938 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie i rozpoczął studia. Podczas pobytu w domu rodzinnym został aresztowany 5 lipca i po więzieniu w Nowym Sączu oraz w Tarnowie, wyrok śmierci zmieniono mu na obóz koncentracyjny i wysłano do kamieniołomów Mauthausen, a potem do Dachau. Po uwolnieniu z obozu przez Amerykanów 28 kwietnia 1945 r. przybył do Paryża. Po leczeniu studiował na Uniwersytecie Katolickim w Paryżu, zdobył magisterium i licencjat.16 kwietnia 1949 r. przyjął święcenia kapłańskie, pracował w duszpasterstwie polonijnym, potem jako sekretarz, wicerektor i z kolei rektor Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu. Znany był z kazań radiowych przeciwko komunistycznemu systemowi totalitarnemu. Mianowany był szambelanem papieskim i prałatem honorowym przez Stolicę Apostolską. Zmarł 13 sierpnia 1985 r. w Paryżu; - Ks. Tadeusz Schabowski: urodzony 9 lisotpada 1919 r. w Białej Wyżnej jako syn Wojciecha i Weroniki Gawlik - nauczycieli. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w Gimnazjum w Grybowie przez rok studiował medycynę w Krakowie. W 1938 r. zmienił kierunek studiów, wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu pierwszego roku studiów teologicznych wybuchła II wojna światowa. Alumn Tadeusz Schabowski został aresztowany przez gestapo w czasie łapanki ulicznej jako zakładnik miasta Grybowa - 4 lipca 1941 r. gdy wraz z Zbigniewem Bernackim i Kazimierzem Gomółką szli po Mszy św. w kaplicy Sióstr Albertynek do kościoła parafialnego w Grybowie, aby ustalić wyjazd nazajutrz na prymicje ks. Romana Schabowskiego w Kąclowej (kuzyn ks. Tadeusza). W więzieniu w Nowym Sączu, Tarnowie, spotkał w celi ks. dr J. Brudza, swego ojca duchownego. W uroczystość św. Antoniego w 1942 r. został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Mauthausen, gdzie pracował w kamieniołomach do końca wojny. Wyzwolony został przez wojska amerykańskie a następnie udał się do Rzymu. W Wiecznym Mieście na nowo podjął przerwane studia teologiczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. 18 grudnia 1948 roku przyjął święcenia kapłańskie w Bazylice św. Jana na Lateranie. Następnego dnia celebrował Mszę św. prymicyjną na grobie św. Judy Tadeusza Apostoła w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Za zgodą swego biskupa ordynariusza Jana Stepy podjął studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego i odbył praktykę z dziedziny sądownictwa w Rocie Rzymskiej. Studia ukończył zdobywając stopień doktora. Pracował owocnie jako wicerektor Kolegium Polskiego w Rzymie. Wychował wielu kapłanów polskich i z diecezji tarnowskiej odbywających studia specjalistyczne na katolickich uczelniach rzymskich.

Zmarł 18 stycznia 1978 r. w Krynicy. Pochowany na cmentarzu w Grybowie. - kleryk Kazimierz Gomółka: po więzieniu w Nowym Sączu i Tarnowie przebywał w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, wrócił z nadszarpniętym zdrowiem do Grybowa, ze względu na stan zdrowia zrezygnował z kontynuowania studiów teologicznych, ukończył studia medyczne a potem pracował ofiarnie w służbie zdrowia w Tarnowie i Dąbrowie Tarnowskiej. Przeszedł na emeryturę i mieszka w Tarnowie. Ksiądz Roman Schabowski pracował jako wikariusz: w Okulicach 1941-1943, w Wilczyskach 1943-1945, w Czarnej koło Sędziszowa 1945-1950, w Trzęsówce 1950-1958, w Gromniku 1958 – 9 września 1958, oraz jako proboszcz w Uściu Gorlickim od 9 września 1958 do 15 czerwca 1978 r. "na siedmiu kościołach". Trzeba wspomnieć, że bp Jan Stepa proponował ks. Romanowi objęcie probostwa w Przedborzu koło Kolbuszowej, a bp Jerzy Ablewicz zaproponował przeniesienie się z Uścia Gorlickiego i objęcie parafii w uroczym Łącku nad Dunajcem. Ale ks. Roman w swojej pokorze zrezygnował i nie przyjął awansu. Od 1978 roku mieszkał jako emeryt w Grybowie i dojeżdżał z pomocą duszpasterską do parafii w Uściu Gorlickim. Ksiądz Schabowski po odejściu na zasłużoną emeryturę, z uwagi na obecność bliskich mu osób, osiedlił się w Bystrzycy Kłodzkiej (województwo dolnośląskie). Zamieszkał przy ul. Świerczewskiego (obecnie ul. Willowa), gdzie mógł liczyć na wsparcie i opiekę zaprzyjaźnionych rodzin Łakoma, Krok i Cetnarowskich, którzy w okresie powojennym przesiedli się z terenów Beskidu Niskiego (okolic Gorlic) na obszary tzw. ziem odzyskanych - w okolice Bystrzycy Kłodzkiej, w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia (przemysł zapałczany, papierniczy oraz meblowy). Ksiądz Roman tak pisał w cytowanym liście o swoim nowym miejscu zamieszkania: "(...) tutejszy proboszcz i dziekan Bystrzycy Kłodzkiej ks. prałat Smoter - pochodzi z Tymbarku, gdzie proboszczował kiedyś mój wielki poprzednik w Uściu Gorlickim (zwany pierwszym "patriarchą" na Łemkowszczyźnie) ks. Teofil Świątek... Nie jestem więc całkiem na obczyźnie; choć wszyscy koledzy z mojego roku święceń już pomarli. To tyle wypominków. Pięknie się kłaniam, pamięci polecam. Księdza Biskupa Józefa ściskam po koleżeńsku serdecznie i mocno - jeśli mogę - życząc wszystkim szczęść Boże".

Ksiądz Roman Schabowski zmarł 15 sierpnia 2008 r. w Bystrzycy Kłodzkiej (w wieku 89 lat) w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, pozostawiając rozdarte z żalu serca swoich najbliższych. Został pochowany w rodzinnym grobowcu Schabowskich w Grybowie.

 

 Ks. Florian Gruca

 s. Franciszka i Rozalii Krok, ur. 22.10.1935 r. w Kąclowej. Chrzest: Kąclowa, 30.10.1935 r. /Liber Natorum Kąclowa T. VI, s. 29, nr 50/ Wyświęcony na kapłana w Krakowie w 1959 r.

 

Ks. Franciszek Motyka

 s. Jakuba i Katarzyny Radzik, ur. 05.11.1945 r. w Kąclowej. Chrzest: Kąclowa, 10.11.1935 r. /Liber Natorum Kąclowa T. VI, s. 131, nr 50/ Szkołę podstawowa ukończył w Kąclowej. Maturę zdał w 1963 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie w latach 1963 -1969. Świecenia kapłańskie przyjął 25 maja 1969 w Katedrze w Tarnowie z rąk ks. bpa Jerzego Ablewicza. Pracował jako wikariusz: Wielopole Skrzyńskie 1969-1975, Limanowa, Sanktuarium matki Bożej Bolesnej 1975-1977, Cmolas 1977-1980. W latach 1980-1993 pracuje jako proboszcz nowo utworzonej parafii w Cmolasie-Poręby Dymarskie.Od roku 1993 r. jest proboszczem w Cieklinie, diecezja rzeszowska. Odznaczony E.C. i R.M.

 

 Ojciec Kazimierz Józef Kmak

syn Mariana i Anny Matuła, ur. 6.01.1960 r. Szkołę podstawową ukończył w Grybowie i Technikum Gastronomiczne w Nowym Sączu. Studia wyższe rozpoczął na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Kontynuował je w Wyższym Seminarium Duchownym w Gdańsku jako cysters. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego 29.06.1993 r. Prymicje odbyły się w Kaplicy Naśw. Serca Jezusowego na Podchełmiu 4 07. 1993 r. Pracował w Szczyrzycu jako wikariusz, katecheta parafii i sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej. Potem jako magister nowicjatu i klerykatu.

 

Ks. mgr Kazimierz Koszyk

 s. Stanisława i Cecylii Motyka, ur. 25.07.1961 r. w Grybowie. Chrzest: Kąclowa, 01.08.1961 r. /Liber Natorum Kąclowa T. VI, s. 251, nr 36/ Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Kąclowej w latach 1968-1976, do szkoły średniej w Liceum Ogólnokształcącym im. Artura Grottegra w Grybowie. Maturę zdał 1980 r. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie w latach 1980 -1986. Prace magisterską z pedagogiki pt. "Sodalicja Mariańska Uczniów Szkół Średnich" napisał pod kierunkiem Ks. Bpa dra Piotra Bednarczyka. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1986 r. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie z rąk Ks. Bpa Jerzego Ablewicza. Prymicje odprawił w Kąclowej 1 czerwca 1986 r. Placówki na których pracował: Góra Ropczycka 1986-1987, Cmolas 1987-1990, Bochnia, Parafia M. B. Bocheńskiej - Kapelan szpitala 1990-1993, Tęgoborze 1993-1996, Bolesław 1996-1998, Krużlowa 1998-2001, Królowa Górna od 2001. Obecnie pracuje Gołkowice Górne 41 33-388 Gołkowice Dolne

 

 O. mgr Wojciech Koszyk

 s. Juliana i Stanisławy Broda, ur. 10.03.1962 r. w Kąclowej. Chrzest: Kąclowa, 17.03.1962 r. /Liber Natorum Kąclowa T. VI, s. 256, nr 9/ Szkołę Podstawową ukończył w Kąclowej. Maturę zdał Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie 1981 r. Po cztm wstąpił do Zakonu Ojców Jezuitów. Dwuletni Nowicjat odbył w Starej Wsi koło Krosna w latach 1981 1983, studiował filozofię w Krakowie w latach 1983 - 1986, teologię w Warszawie w latach 1986 - 1991. Uzyskał tytuł magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1991 r. w Bazylice N.S.P.J. w Krakowie z rąk ks. 

Bp. Stanisława Smoleńskiego. Prymicje odbyły się w dniu 7.07.1991 r w Kąclowej. Placówki na których pracował: Prefekt Bursy dla Młodzieży przy parafii M.B. Pocieszenia w Nowym Sączu 1991 - 1993, duszpasterz Młodzieży przy parafii NSPJ w Nowym Sączu 1993 - 1997, duszpasterz Młodzieży we Wrocławiu 1997 - 2000. Od roku 2000 pracował jako duszpasterz Młodzieży przy parafii NSPJ w Nowym Sączu. Obecnie pracuje: Parafia Św. Andrzeja Boboli ul. Sobieskiego 40 43-502 Czechowice-Dziedzice

 

 Ks. mgr Wojciech Matuła

 s. Antoniego i Agaty Szczecina, ur. 05.04.1964 r. w Grybowie. Chrzest: Kąclowa, 19.04.1964 r. /Liber Natorum Kąclowa T. VI, s. 268, nr 9/ Ukończył Szkołę Podstawową w Kąclowej. Maturę zdał w 1985 r. w Liceum Ogólnokształcącym dla pracujących w Inowrocławiu. Studiował w latach 1987-1993 w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Pracę magisterską napisał na temat: "Profetyczny wymiar życia zakonnego w nauczaniu Jana Pawła II". Wyświęcony na kapłana 22 maja 1993 r. w Katedrze we Wrocławiu przez Ks. Kard. Henryka Gulbinowicza. Prymicje odprawił 30 maja 1993 r. w Kąclowej. Pracował jako wikariusz parafii Św. Maksymiliana Kolbe w Pabianicach w latach 1993-1994, jako ekonom Domu Zakonnego we Wrocławiu w latach 1994-1996, jako proboszcz parafii św. Stefana Węgierskiego w Podbrezowej w diecezji Bańska Bystrzyca w Słowacji w latach 1996-2000. Od r. 2000 jest proboszczem parafii Niepokalanego Serca NMP i Św. Antoniego Klareta w Łodzi i ekonomem Prowincjalnym Zgromadzenia Księży Klaretynów. W czasie pracy na Słowacji otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Podbrezowej.Obecnie pracuje w Łodzi.

 

Ks. mgr Józef Pękala

s. Stanisława i Kunegundy Gruca, ur. 31.07.1966 r. w Grybowie. Chrzest: Kąclowa, 18.08.1966 r. /Liber Natorum Kąclowa T. VI, s. 281, nr 27/ Ukończył Szkołę Podstawową w Kąclowej. Maturę zdał w 1987 r. w Niższym Seminarium Duchownym Księży Michalitów w Miejscu Piastowym. Studiował w latach 1989-1995 w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Michalitów i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem Ks. prof. dr hab. Tadeusza Wojciechowskiego na temat: "Kapłan w oczach młodzieży klas licealnych na podstawie badań przeprowadzonych w L. O. W Grybowie". Profesję wieczystą w Zgromadzeniu Św. Michała Archanioła złożył 29. 09. 1993 r. Wyświęcony na kapłana 13 maja 1995 r. w Krakowie przez Ks. Bpa Jana Chrapka. Prymicje odprawił 28 maja 1995 r. w Kąclowej. Pracował w Markach-Strudze w latach 1995-1998, w Pawlikowicach, w Domu Dziecka w latach 1998-1999, w Warszawie w parafii na Bemowie w latach 1999-2000. Od 1.09.2000 r. przebywał w Sydney w Australii, gdzie przygotowywał się do pracy misyjnej. Obecnie pracuje w Papua Nowa Gwinea

 

O. mgr Wiesław Broda

 s. Józefa i Cecylii Obrzut, ur. 17.02.1969 r. w Nowym Sączu. Chrzest: Kąclowa, 02.03.1969 r. /Liber Natorum Kąclowa, t. VI, s. 297, nr 17/ Szkole Podstawową ukończył w Kąclowej. Po maturze wstąpił do Zakonu OO Redemptorystów. W latach 1990-1992 odbył postulat i studium filozofii w Krakowie. Od 1992 r. do 1993 r. przebywał w Nowicjacie w Lubaszowej, gdzie 15 sierpnia 1993 r. złożył Pierwszą Profesję Zakonną. W latach 1993-1996 studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Redemptorystów w Tuchowie. 11 sierpnia 1996 r. złożył śluby wieczyste w Sanktuarium M.B. w Tuchowie a Święcenia kapłańskie przyjął w Tuchowie 25. 05. 1997 r. z rąk Ks. Bpa Józefa Życińskiego. Mszę Św. prymicyjną odprawił 15. 06. 1997 r. w Kąclowej.

 

O. mgr Jan Główczyk

s. Antoniego i Józefy Skraba, ur. 10.12.1971 r. w Grybowie. Chrzest: Kąclowa, 26.12.1971 r. /Liber Natorum Kąclowa T. VI, s. 313, nr 49/ Ukończył Szkołę Podstawową w Kąclowej. W latach 1986-1990 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottegra w Grybowie. Maturę zdał 1990 r. Po maturze wstąpił do Zakonu OO Redemptorystów. W latach 1990-1992 odbył postulat i studium filozofii w Krakowie. Od 1992 r. do 1993 r. przebywał w Nowicjacie w Lubaszowej, gdzie 15 sierpnia 1993 r. złożył Pierwszą Profesję Zakonną. W latach 1993-1996 studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Redemptorystów w Tuchowie. 11 sierpnia 1996 r. złożył śluby wieczyste w Sanktuarium M.B. w Tuchowie a Święcenia kapłańskie przyjął w Tuchowie 25. 05. 1997 r. z rąk Ks. Bpa Józefa Życińskiego. Mszę Św. prymicyjną odprawił 15. 06. 1997 r. w Kąclowej. Pracował jako wikariusz w parafii M.B. Bolesnej w Mierzynie, Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska w latach 1997-2000. Od roku 2000 do 2001 przygotowywał się do pracy misyjno-rekolekcyjnej w Krakowie. od 15.01 2001 do końca 2004 r. pracował w Orsku w Rosji.

 

Ks. mgr Stanisław Kuczaj

s. Józefa i Cecylii Skraba, ur. 25.07.1971 r. w Grybowie. Chrzest: Kąclowa, 05.08.1971 r. /Liber Natorum Kąclowa, t. VI, s. 312, nr 35/ Do Szkoły Podstawowej w Kąclowej uczęszczał w latach 1978-1986. Maturę zdał w r. 1990 w Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie w latach 1990-1996. Pracę magisterską z misjologi pt. "Odpowiedzialność za misje w nauczaniu Jana Pawła II" napisał pod kierunkiem Ks. dra Krzysztofa Czermaka. Święcenia kapłańskie przyjął w Bazylice Katedralnej w Tarnowie 25 maja 1996 r. z rąk Ks. Bpa Józefa Życińskiego. Prymicje odprawił w Kąclowej 26 maja 1996 r. Pracował jako wikariusz na następujących placówkach: Skrzyszów 1996-1999, Muszyna 1999-2001. W latach 2001-2002 przygotowywał się do pracy na misjach w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. 16 listopada 2002 wyjechał na misje do Republiki Środkowoafrykańskiej. Pracuje w misji w Bimbo wraz z dwoma kapłanami z diecezji tarnowskiej. Obszar ich parafii ma powierzchnię 2,5 tysiąca km? i obejmuje miasto Bimbo i 39 wiosek. (adres: Bangui B. P. 33, Republika Środkowoafrykańska - Rép. du Centrafricaine). W liście do ks. proboszcza Bukowca, Ks. Roman Schabowski kieruje serdeczne słowa do księdza Stanisława Kuczaja, który wyjechał na misje do Afryki. Życzy mu "z całego serca Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej, powodzenia i wielkich owoców w pracy misjonarskiej!".

 

Ks. mgr Wawrzyniec Skraba

s. Władysława i Anny Główczyk, ur. 22.03.1974 r. w Krynicy. Chrzest: Kąclowa, 15.04.1974 r. /Liber Natorum Kąclowa T. VI, s. 327, nr 5/ Szkołę podstawową ukończył w Kąclowej. Maturę zdał w Niższym Seminarium Duchownym Ks. Michalitów w Miejscu Piastowym. Studiował w Seminarium Księży Saletynów w Krakowie. Śluby wieczyste złożył w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów w Dębowcu dnia 7. 09. 1999 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 10. 06. 2000 r. w Dębowcu. Prymicje odprawił 18. 06. 2000 r.

 

Ks. mgr Mieczysław Koszyk

s. Jana i Heleny Grybel, ur. 24.10.1977 r. w Grybowie. Chrzest: Kąclowa, 20.11.1977 r. /Liber Natorum Kąclowa T. VI, s. 349, nr 39/ Do Szkoły Podstawowej w Kąclowej uczęszczał w latach 1984-1992. Maturę zdał w roku 1996 w Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie w latach 1996-2002. Pracę magisterską z teologii dogmatycznej pt. "Podstawowe dogmaty islamu w świetle teologii dogmatycznej" napisał pod kierunkiem Ks. dra hab. Stanisława Budzika. Święcenia kapłańskie przyjął w Bazylice Katedralnej w Tarnowie dnia 25. 05. 2002 r. z rąk Ks. Bpa Wiktora Skworca. Prymicje odprawił w Kąclowej 26 maja 2002 r. Pracował jako wikariusz w Brzeznej. Obecniej jest wikariuszem w Cieżkowicach.

 

O. Stanisław Włodzimierz Pękala

s. Stefana i Józefy Obrzut, ur. 24. 10. 1977 r. w Kąclowej. Szkołę Podstawową ukończył w Kąclowej. Maturę zdał w 1996 r. W tym samym roku wstąpił do Zakonu Ojców Franciszkanów Konwetualnych. W latach 1996/7 odbył postulat w Głogówku, w 1997/8 nowicjat w Kalwarii Pacławskiej. Od 1997 r. studiował teologie w Wyższym Seminarium Duchownym OO Franciszkanów OFMConv. 7 grudnia 2002 r. złożył w Krakowie śluby wieczyste. 29.05. 2004 r. przyjął swiecenia kapłańskie.Obecnie pracuje we Lwowie - Kościół Św. Anotniego

 

Ks. Piotr Skraba

Wyświęcony: 30.05.2009 r. Tarnów

 

 

Dzisiaj jest

czwartek,
20 czerwca 2024

(172. dzień roku)

Święta

Czwartek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Zakończenie Oktawy

Różaniec rodzinny

Statystyki

Sonda

Podoba Ci się strona?

Tak

Nie