Ogłoszenie w sprawie rekrutacji do jednostek organizacyjnych MWK OHP

 na rok szkoleniowy 2012/2013

 

 

            Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie zaprasza młodych ludzi potrzebujących pomocy i wsparcia do Hufców Pracy, Środowiskowych Hufców Pracy, Ośrodków Szkolenia i Wychowania na terenie Województwa Małopolskiego, którzy mają trudności w nauce, niepowodzenia szkolne, problemy z ukończeniem szkoły. Dotyczy to osób w przedziale wieku 15 – 18 lat, mających trudności w nauce, niepowodzenia szkolne lub problemy z ukończeniem nauki.        Hufce Pracy oraz Środowiskowe Hufce Pracy stwarzają możliwości zdobycia przygotowania zawodowego, we współpracy z gimnazjum dla dorosłych, szkołami zawodowymi oraz w formie kursów zawodowych. Jednostki nasze zapewniają atrakcyjne i sprawdzone miejsca praktyk w różnych zawodach. Wychowawcy wspierają  rodziców w procesie wychowania, socjalizacji, profilaktyki. Stwarzają możliwość rozwijania zainteresowań poprzez bogatą propozycję przedsięwzięć o charakterze kulturalno – oświatowym i rekreacyjno – sportowym.

 

             Ośrodki Szkolenia i Wychowania zapewniają młodzieży nie mającej zabezpieczonych podstawowych warunków socjalno – bytowych bezpłatnie wyżywienie i zakwaterowanie, gdy miejsce zamieszkania w sposób znaczący utrudnia lub całkowicie uniemożliwia codzienny dojazd na zajęcia szkolne i praktykę zawodową. Jednocześnie ośrodki te dają możliwość ukończenia szkoły na poziomie gimnazjum z przyuczeniem do wykonywania wybranego zawodu oraz ukończenia szkoły zawodowej. Wymagania edukacyjne są dostosowywane do możliwości ucznia. Uczestnicy zostają objęci wsparciem psychologicznym, pomocą pedagoga i różnego rodzaju zajęciami wyrównującymi deficyty rozwojowe.

 

 

 

Pełną informację o warunkach przyjęcia można uzyskać na stronie internetowej www.malopolska.ohp.pl lub pod numerem telefonu 12 633 07 06 w. 20.

 

Dzisiaj jest

piątek,
22 września 2023

(265. dzień roku)

Święta

Piątek, XXIV Tydzień zwykły
Rok A, I
Dzień Powszedni

Sycylia 2023

Pielgrzymka do Krzyża

Statystyki