Licznik

Liczba wyświetleń:
3258204

Statystyki

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Kąclowej

                      

    Historia Koła Gospodyń Wiejskich została odtworzona na podstawie wywiadu przeprowadzonego z jego najstarszymi  członkiniami, organizacja nie posiada bowiem (do roku 2010) żadnych materiałów piśmiennych (chociażby w postaci kroniki) czy fotografii.

 

    Według relacji pani Agaty Matuła, Koło gospodyń wiejskich powstało w latach pięćdziesiątych poprzedniego wieku. Pierwszą przewodniczącą była, nieżyjąca już Katarzyna Radziak, a do organizacji należało wówczas 18 pań.

 

   Od początku swego istnienia, panie aktywnie uczestniczyły w życiu wsi. Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego środowiska organizowały liczne kursy: kroju i szycia, szydełkowania, wyszywania, gotowania i pieczenia, których intencją było dostarczenie mieszkankom umiejętności niezbędnych do wzorowego prowadzenia domu i dbania o własna rodzinę.  Kursy te spotykały się z ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród starszego jak i młodszego pokolenia pań. Innym przejawem działalności była dbałość o estetykę wokół domostw. Zaznaczyć tutaj trzeba, iż w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych  XX wieku, większość budynków stanowiły drewniane chałupy i zabudowania gospodarcze. Ludność wsi bardziej skupiona była na pracy w polu i oborze, niż na upiększaniu podwórka. Chcąc to zmienić, panie z Koła Gospodyń Wiejskich organizowały konkursy na najładniejsze ogródki kwiatowe i warzywne, urządzały wystawy płodów ziemi, a co najważniejsze służyły pomocą, radą i doświadczeniem.

 

   Podstawową formą integracji i wymiany doświadczeń były comiesięczne spotkania. Panie omawiały  na nich sprawy bieżące, ustalały program pracy dyskutowały na temat potrzeb mieszkańców. Prócz regularnych, odbywały się również spotkania z okazji Dnia Kobiet czy opłatkowe. Inną formą integracji było organizowanie wycieczek, pokazów, spotkań z działaczami kultury, współdziałanie z różnymi organizacjami (Ochotniczą Strażą Pożarną, Kółkiem Rolniczym, szkołą, parafią) oraz miejscowymi władzami samorządowymi.

 

   W latach siedemdziesiątych, dzięki wsparciu finansowemu gminy oraz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Grybowie, Koło Gospodyń Wiejskich zakupiło magiel elektryczny, który na owe czasy był sprzętem bardzo nowoczesnym. Z powodu braku własnego lokalu, został on umieszczony w prywatnym domu Marii Gruca i przez wiele lat służył mieszkańcom całej wsi. W posiadaniu Koła znalazły sie również naczynia kuchenne, które były wypożyczane na wesela czy większe imprezy lokalne.

 

  Działalność Koła Gospodyń Wiejskich na przestrzeni lat, miała również ogromny  wpływ na rozwój lokalnej kultury i tradycji. Współpracując z miejscowym Teatrem Ludowym, prowadzonym przez Annę Jarek, wystawiano spektakle, jasełka czy misteria męki pańskiej. Kultywowanie tradycji odbywało się także poprzez organizowanie dożynek wiejskich, konkursów palm, pisanek wielkanocnych czy wykonywanie ozdób świątecznych. Ważnym elementem były również pokazy dań i potraw regionalnych.

  

  Aktywna działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Kąclowej, według relacji najstarszych członkiń, miała miejsce do początku lat dziewięćdziesiątych. Po tym okresie nastąpił  stopniowy jej zanik. Przez ostatnie dziesięć lat, działalność ta ograniczyła sie jedynie do wypożyczania naczyń kuchennych. Przyczyn tego stanu, należałoby upatrywać zarówno w braku dostosowania oferty do zmieniających sie potrzeb środowiska lokalnego, jak i w braku młodej kadry, na koniec bowiem 2009 roku, Koło Gospodyń Wiejskich liczyło zaledwie kilka pań  w przedziale wiekowym powyżej 60 lat.

  

   Reaktywacja nastąpiła w 2010 roku. Wówczas to 16 młodych, pełnych pomysłów i chętnych do pracy społecznej pań, postanowiło „odświeżyć” organizację. Po wstępnym spotkaniu w grudniu tego roku ustalono strategię działania, wytyczono podstawowe cele  oraz założenia na następne lata. W ciągu trzech miesięcy, dzięki własnemu wkładowi  oraz pomocy finansowej gminy, zostały uszyte stroje regionalne. Kolejną inicjatywą było zorganizowanie spotkania z okazji Dnia Kobiet. W maju, dzięki współpracy Koła Gospodyń Wiejskich, Domu Kultury i miejscowego gimnazjum, wieś mogła bawić sie na wspaniałym pikniku rodzinnym. Sierpień upłynął pod hasłem dożynek gminnych i wiejskich. W październiku natomiast (po blisko dwudziestu latach nieobecności), Koło Gospodyń Wiejskich z Kąclowej znów wzięło udział w Pokazie Potraw Regionalnych. Pięknie przystrojony ręcznie wykonanymi kwiatami z krepiny i bogato zastawiony stół, budził ogromne zainteresowanie wśród degustujących.

   

   Rok 2010 został pożegnany wspaniałym balem sylwestrowym. Przy akompaniamencie miejscowego zespołu, bawiło sie do białego rana pięćdziesiąt par. Dochód uzyskany z tej imprezy przeznaczono na zakup nowych naczyń kuchennych.

  

   Priorytetem Koła Gospodyń Wiejskich  na 2011 rok stał się remont sali weselnej i zaplecza kuchennego. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu  członkiń Koła, finansowemu wsparciu gminy i  pomocy lokalnej społeczności, większość prac  została wykonana już w kwietniu tegoż roku. Pierwszą imprezą jaka odbyła się w odrestaurowanych pomieszczeniach było 100-lecie istnienia OSP w Kąclowej. W organizację tej uroczystości zaangażowały się również Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Od 2010 roku KGW aktywnie uczestniczy również w uroczystościach parafialnych, czego przejawem jest noszenie (w strojach regionalnych) feretronów podczas procesji Bożego Ciała i odpustu parafialnego.

   

   Dużym wyzwaniem i ważnym  wydarzeniem  była organizacja w naszej wsi Gminnych Dożynek, które odbyły się 28 sierpnia 2011 roku. Współpraca miejscowego Ośrodka Kultury, KGW i OSP przyniosła w efekcie niezwykle udaną imprezę kulturalną, w której uczestniczyła społeczność gminna i lokalna.

   

   W listopadzie 2011 roku KGW z Kąclowej wzięło udział w I Przeglądzie Dorobku Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Grybów. Ponieważ Koło w obecnym składzie działa dopiero drugi rok i nie ma doświadczenia w tego rodzaju pokazach, ograniczyło się jedynie do przygotowania potraw regionalnych i  stroików świątecznych. Pokaz ten okazał się jednak dużym doświadczeniem i dał wytyczne do pracy na przyszłość.

 

   Panie z KGW zakończyły rok 2011 wspaniałym spotkaniem sylwestrowo-opłatkowym.

  

   Wszelkie działania kobiet zrzeszonych w KGW  spotkały się z ogromnym poparciem środowiska lokalnego i władz gminy. Świadomość potrzeby i sensu działania jest dla członkiń ogromną motywacją do pracy społecznej na rzecz środowiska lokalnego.

  

   Obecnie Koło Gospodyń Wiejskich w Kąclowej liczy 20 aktywnie działających pań, którym przewodniczy Teresa Święs. Nasze plany na najbliższą przyszłość obejmują dalszy remont pomieszczeń Domu Ludowego, organizację lokalnych imprez kulturalnych, udział w pokazach i konkursach, dalsza integracja  i współpraca z Domem Kultury, Biblioteką, Parafią i Akcją Katolicką.

 

 

Dzisiaj jest

środa,
05 października 2022

(278. dzień roku)

Święta

Środa, XXVII Tydzień zwykły
Rok C, II
Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

Zegar

Powitanie Ks. Proboszcza

Droga Krzyżowa

Sonda

Podoba Ci się strona?

Tak

Nie