Umiłowani Diecezjanie!

 

            Rozpoczęty przed kilkoma dniami Rok Pański 2015 otworzył przed nami drzwi kolejnego roku naszego życia, kierując nas ku przyszłości. Tę zakrytą jeszcze przed nami przyszłość rozświetlają przykłady świętych i błogosławionych, którzy w różnych czasach i okolicznościach potrafili pięknie i owocnie żyć. Papież Benedykt XVI uczył, że „Święci są niejako naszymi starszymi braćmi i siostrami w rodzinie Bożej, którzy biorą nas za rękę i mówią: jeśli ten czy tamten mógł dojść do świętości, to dlaczego nie ty?”.

            Miniony rok oświetlał nam blask świętości bł. Karoliny Kózkówny i bł. Edmunda Bojanowskiego. Rok 2015 został ogłoszony jubileuszowym Rokiem św. Teresy z Avila, której 500. rocznica urodzin przypada 28 marca br. Św. Teresa od Jezusa należy do grona najbardziej znanych w Kościele mistyków, wielkich świętych zakonu karmelitańskiego, których dzieło przyczyniło się do dynamicznego rozwoju duchowości.

            Geniusz św. Teresy z Avila objawił się na różnych płaszczyznach. Była uznaną pisarką, ważną w literaturze hiszpańskiej XVI wieku. Posiadała niezwykłą umiejętność rozumienia świata, docierania do innych ludzi i przekonywania ich, a także radzenia sobie z wszelakimi trudnościami. Św. Teresa zawsze widziała cel podejmowanych przez siebie działań, a mając świadomość celu wybierała drogę, którą należało konsekwentnie podążać. Często przytacza się zdanie św. Teresy od Jezusa: „Solo Dios basta” – „Bóg sam wystarczy”. Odnosimy jednak wrażenie, iż współczesny świat coraz częściej mówi raczej „basta” Bogu – odchodząc od Niego i porzucając wielowiekową tradycję chrześcijańską, a także zakorzenioną w niej historię i kulturę.

            Przesłanie i dziedzictwo duchowe pozostawione przez św. Teresę mają znaczenie ponadczasowe i ponadkulturowe. W jej pismach i w jej życiu możemy bowiem odnaleźć najgłębszą prawdę o człowieku. Św. Teresa jest wiarygodnym świadkiem tego, że najgłębszy sens życia i człowieczeństwa można odkryć jedynie w Bogu.

            Gorąco zachęcam Was do zapoznania się z życiem i dziełem św. Teresy od Jezusa. Jej duchowe córki – siostry karmelitanki – są obecne również w naszej diecezji, wzbogacając jej przestrzeń duchową i otaczając nieustannie płaszczem modlitwy całą wspólnotę tarnowskiego Kościoła.

            Niech Nowy Rok 2015, który z woli Ojca Świętego Franciszka jest zarazem Rokiem Życia Konsekrowanego, będzie dla nas wszystkich czasem duchowego wzrostu pod przewodnictwem św. Teresy z Avila. Chciejmy z jej pomocą owocnie przeżywać kolejny rok naszego życia, w Bogu upatrując niewyczerpane źródło siły oraz ostateczny cel wszelkich naszych dążeń.

 

            Z pasterskim błogosławieństwem

                                   † Andrzej Jeż

                                   BISKUP TARNOWSKI

Dzisiaj jest

piątek,
22 września 2023

(265. dzień roku)

Święta

Piątek, XXIV Tydzień zwykły
Rok A, I
Dzień Powszedni

Sycylia 2023

Pielgrzymka do Krzyża

Statystyki